Samen slimmer in welzijn

Lerende netwerk-community's

De sleutel tot succesvol innoveren in het sociaal domein

Meer info

ICT-ondersteunde cliëntregie

Leerpaden voor de ontwikkeling van cliëntsturing in de zorg

Meer info

iCreateWellbeing 2020

Een lerend netwerk voor ICT-innovatie in het sociaal domein

Meer info

Over

User_experience_icon

iCreateWellbeing is een project waarin sector overstijgend wordt samengewerkt tussen instellingen in zorg en welzijn en ondernemers in de ict-branche en de creatieve industrie, voor de ontwikkeling van innovatieve platformen en producten in de zorg en welzijnssector.

De activiteiten van iCreateWellbeing vinden plaats in de context van de transformatie in het sociaal domein en de behoefte aan ict-ondersteunde vormen van cliëntregie, vandaar de projecttitel “iCreate”.

Het algemene doel is: de basis leggen voor een breed gedragen harmonisatie en waar mogelijk integratie van ‘metadata profielen’. Deze profielen zijn een cruciale eerste stap voor datamanagement, data-ontsluiting, data-uitwisseling en zorginnovatie.

De samenwerking wordt als een lerend kennisnetwerk georganiseerd, waarbinnen 3 clusters zich met 3 inhoudelijk onderscheidende thema’s bezighouden. De clusters zijn: zorgtoeleiding, informele zorg en gamification. Binnen de clusters worden de beoogde digitaliseringspraktijken geïmplementeerd en onderzocht op praktische bruikbaarheid en de zorgwaarde.

Spring naar de toolbar